Веде процес розмелювання продовольчих та фуражних культур (зернових, бобових та ін.) на вальцьових млинах продуктивністю до 50 т зерна за добу та всіх жорнових млинах із виконанням операцій з підготовки зернопродуктів до помелу: очищає зернову масу від домішок, очищає поверхню зерна, гідротермічно оброблює зерно, готує помельні суміші. Забезпечує безперебійне та рівномірне подавання зерна на розмелювання, заданий ступінь здрібнення (величини продуктів розмелювання), якість проміжного та кінцевого продукту. Зважує, пакує та транспортує борошно. Регулює за допомогою різних пристроїв паралельність робочих площин, верхнього та нижнього каменів жорнових посадів, вальців, правильність установлення бігуна, площини посадки обручів, швидкість руху та продуктивність. Насікає та наковує жорна, веде балансування та встановлення посадів. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій. На невеликих млинах веде документацію з обліку сировини та готової продукції. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.
Календар свят. Мова, граматика, спілкування
Мельник