Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації проводиться за наступними професіями та напрямками:
Курсове професійно-технічне навчання (перепідготовка)
Код
Професія
8340
8332
8155
8163
7212
8162
8331
8163
7215
7233
7221
5220
5220
8273
7241
8334
8332
7423
8211
8273
6121
Код
Професія
8331
8331
Тракторист-машиніст с/г виробництва
категорії "В1", "В2", "В3"
8331
Тракторист-машиніст с/г виробництва
категорії "С"
8331
Тракторист-машиніст с/г виробництва
категорії "D1", "D2"
8331
Тракторист-машиніст с/г виробництва
категорії "E1, E2"
8331
Тракторист-машиніст с/г виробництва
категорії "G1, G2"
8331
Тракторист-машиніст с/г виробництва
категорії  «А», «В» для виконання робіт
по перевезенню і внесенню в ґрунт
безводного аміаку
8273
6121
Оператор свинарських комплексів і
механізованих ферм
8332
 
Робітник по обслуговуванню посудин,
що працюють під тиском
 
Робітник з експлуатації
вантажопідіймальних машин, що
керуються з підлоги
 
Робітник, що виконує роботи на висоті
 
Контролери по обліку природного газу з
питань охорони праці та ПБСГУ
 
Обслуговування трубопроводів пари та
гарячої води
 
 
Електрогазозварники з допуском до
виконання робіт з газополум’яної
обробки металів
 
Отримання щорічного допуску з
охорони праці операторів котельні
 
Навчання осіб, відповідальних за
електрогосподарство (ПТЕ, ПТЕЕС)
 
Навчання осіб, відповідальних за
безпечну експлуатацію теплових
установок і мереж (ПБЕТУМ)
 
Сучасні технології по пестицидам
Підвищення  кваліфікації
Календар свят. Мова, граматика, спілкування