Державний професійно-технічний навчаль-ний заклад Черкаський навчальний центр Мініс-терства аграрної політики є професійно-техніч-ним навчальним закладом першого атестацій-ного рівня, заснованим на державній формі власності, який здійснює курсове професійно-технічне навчання (підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації) робітничих кадрів для підприємств агропромислового комплексу та інших галузей народного господарства.
Він був створений 1 березня 1969 року наказом Держкомсільгосптехніки СРСР. 25 червня 1987 року наказом №208 Держагро-прому УРСР був реорганізований у навчальний центр. Підпорядкований Міністерству аграрної політики та продовольства України.
Директор навчального центру Богдан С.І.
Наш навчальний заклад розташований в центральній частині нашої України - Черкаської області і має досить розгалужену систему. До складу навчального центру входять 14 структур-них підрозділів - пунктів, що розміщені в район-них центрах Черкаської області.
Місце знаходження центрального офісу нав-чального центру: м. Золотоноша, вул. Обухова, 48б.
Для забезпечення навчально-виховного процесу Черкаський навчальний центр має 4-х поверховий  навчальний корпус на 400 місць, гуртожиток на 216 місць, їдальню на 40 місць, бібліотеку з загальним книжковим фондом 11 тисяч книг, із них 7.5 тисяч примірників нав-чально-технічної літератури, є читальний зал на 40 місць, кіноаудиторію на 100 місць, облад-нанні відповідно до чинних нормативів та сані-тарних норм.
Черкаський навчальний центр має 9 навчальних класів теоретичного навчання, 3 лабораторії в навчальному корпусі і лабораторія для електрогазозварників на території навчаль-ного центру. В павільйоні  обладнанні робочі місця для проведення практичних занять за різними професіями.
Колектив навчального центру і навчальних пунктів проводить навчання за трьома напрям-ками: підготовка нових кадрів, перепідготовка і підвищення фахової кваліфікації для АПК та перенав-чання незайнятого населення.
Професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації, перепідготовка проводяться у від-повідності з ліцензіями Міністерства освіти і науки України.
Заняття посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці проводяться за узгодже-ними і затвердженими в установленому порядку навчально-тематичними планами і програмами, узгодженими з Територіальним управлінням Держгірпромнагляду по області.
Навчання проводиться за договорами з під-приємствами, установами та організаціями.
Соціальними партнерами є:
ДП «Златодар»;
ДП «Черкаський облавтодор»;
ВАТ «Золотоніський маслоробний комбінат»;
ВАТ «Златогор»;
СТОВ «Пальмира»;
Корпорація «Богдан»;
Миронівська птахофабрика або Торгівельна марка «Наша ряба»;
Агрофірма «Маяк»;
Корпорація «Нубілон»
ВАТ «Уманьфермаш»
Державний заклад «Золотоніська технічна школа Укрзалізниці».
ВАТ «Уманьгаз»
Одеська залізниця
ЗАТ «Укршампіньон».
Навчальний заклад тісно співпрацює Дер-жавною  службою зайнятості, Головним управ-лінням агропромислового розвитку Черкаської облдержадміністрації, Головним управлінням освіти і науки Черкаської ОДА.


Календар свят. Мова, граматика, спілкування